Translation
RomânăMagyar

augusztus 2016 hónap bejegyzései

Tisztelt Sarkadi Lakosok!

Mint közismert, a Sarkadi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ 2011. szeptemberében kezdte meg működését. Az intézményt működtető nonprofit Kft. a sarkadi kistérség 9 településének tulajdonában van, ugyanakkor a kistérség 11 településének tekintetében látja el a járóbeteg szakellátói feladatokat. Az intézmény korszerűen felszerelt, 33 főállású dolgozónak, valamint 21 szakorvosnak ad munkát és 20 szak-, és egyéb ellátást működtet a kistérségi lakosság javára és elégedettségére.
A Sarkadi Járóbeteg Szakellátó Központ egy közel 1 milliárd forintos uniós támogatási program keretében létesült, melynek 5 éves kötelező fenntartási ideje 2016. szeptemberében lejár. A tulajdonos önkormányzatok természetesen a jövőben is működtetni kívánják e fontos tevékenységet ellátó intézményt. Ennek mentén az intézményt működtető nonprofit Kft. 2016. július 26-ai taggyűlésén a tulajdonos önkormányzatok egyöntetűen az önkormányzati fenntartásban történő további működtetés mellett döntöttek, tekintettel arra, hogy ez a működtetési forma jelenti a legnagyobb biztonságot az intézmény és az általa képviselt értékek megőrzésére nézvést.
A Járóbeteg Szakellátó Központot megalapozó pályázat benyújtásakor szó volt arról, hogy az állam magasabb finanszírozást biztosít a pályázat keretében megvalósítandó intézmények, így közöttük a sarkadi intézmény működtetéséhez is, tekintettel arra, hogy a járóbeteg szakellátó központok állami finanszírozása lényegesen alacsonyabb a fekvőbeteg ellátást végző intézményekhez (kórházakhoz) képest. Az országosan ígért magasabb állami finanszírozásra azonban nem került sor, így a járóbeteg szakellátó központot működtető önkormányzatoknak saját forrásból komoly anyagi terheket kellett vállalniuk a működtetés érdekében az elmúlt öt esztendőben, s tenniük kell ezt a jövőben is.
Az utóbbi időben nem hiteles forrásból olyan állítások is elhangzottak, miszerint az intézmény bezár. Erről tehát szó sincs, a további, korábbiakhoz hasonló, önkormányzati fenntartású működtetésről a tulajdonosok a fentiek szerint döntöttek, mely döntés meghozatala során fel sem merült az intézmény esetleges bezárásának, vagy állami fenntartásba történő átadásának döntési iránya.
Számos lakossági érdeklődő kérdés felvetődött az intézmény keretén belül működő nappali kórház tevékenységével összefüggésben is. Ennek kapcsán azt kell kihangsúlyozni, hogy a már korábban megkért és kiadott időpontok esetében a nappali kórházi ellátás folyamatosan működött és jelenleg is működik. Ugyanakkor az erre hivatott hatóságok által megkövetelt szakorvos ellátás biztosítása érdekében szükség volt a rendszer átszervezésére. Ez megtörtént, így 2016. augusztus 22-től ismét lehet időpontot kérni nappali kórházi ellátásra, mely új kezelésekre 2016. szeptember 5-től folyamatosan lehetőség nyílik, változatlan rendelési időben és szakszemélyzettel. A nappali kórházi ellátásra tehát a kistérség valamennyi ezen ellátást igénylő lakosának lehetősége lesz a továbbiakban is azzal, hogy mint minden más járóbeteg szakellátó központ esetében, és mint ahogy 2011-ben a Sarkadi Járóbeteg Szakellátó Központ is megkezdte ezirányú működését, a szakorvosok által kiírt gyógyszerek, infúziós oldat és szerelék kiváltása az ellátást igénybe vevő ellátott feladata. A nappali kórházi ellátás kapcsán felmerülő bármilyen további kérdés esetén a nappali kórházi kezelést kiíró szakorvos tud részletes felvilágosítást nyújtani.

Tisztelettel: Debreczeni Lajos ügyvezető