Translation
RomânăMagyar

július 2018 hónap bejegyzései

2018. június 22-én megrendezésre került a Sarkadi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó EFOP-1.8.20-17-2017-00031 azonosítószámú ” A mentális egészség helyi kapacitásfejlesztése a Sarkadi járásban” elnevezésű pályázat sajtótájékoztatója.

A tájékoztatón dr. Kovács József országgyűlési képviselő, Dr. Mokán István Sarkad város polgármestere és a járóbeteg szakellátó ügyvezetője Debreczeni Lajos nyilatkozott a pályázat részletes tartalmáról.

A projektgazda a Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Kft, mely szervezet keretein belül már működik Egészségfejlesztési Iroda (a továbbiakban: EFI). Projektünkkel az EFI tevékenységét a mentálhigiénés területtel kívánjuk bővíteni. A feladatbővítést a lakosság kedvezőtlen egészségi állapota, a mentálhigiénés területen jelentkező halmozott problémák indokolják. Programunkkal hozzá kívánunk járulni a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött évek számának növekedéséhez, a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

A projekt közvetlen célcsoportjához tartoznak azok, akik a fejlesztés során kialakított szolgáltatásokat igénybe veszik, közvetlenül használják. Ennek függvényében az egyes színtér programokkal, a közösségi rendezvényekkel, a primer, secunder és tercier prevenciós programokkal a járás lakosságát kívánjuk elérni. Kiemelten kezeljük a mentális egészség szempontjából sérülékeny csoportokat, és a mentális betegségek tekintetében kockázati csoportba sorolható személyeket, a hátrányos helyzetűeket.

Terveink szerint a projekt keretében az EFI-n belül kialakítunk egy mentálhigiénés teamet, amelynek tagjai az Iroda munkatársaival és a projektgazdával összehangoltan végzik tevékenységüket.

A projekt megvalósulást az érdeklődők folyamatosan nyomon követhetik az intézmény honlapján a www.szakrendelo-sarkad.hu/efi.