Intézményünk jelenleg ZÁRVA van!

Megbízható
25,000+ Páciens által
Figyelem
minden betegünk számára
#1 számú
Szakrendelő a térségben

Az intézményről

Az intézmény rövid története

12007. év végén kiírásra került a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) által a „Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központok kialakítása és fejlesztése” elnevezésű pályázat a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (továbbiakban: TIOP) keretében, mely az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
A Támogatási Szerződés megkötésének előfeltétele volt egy nonprofit gazdasági társaság. létrehozása, így 2008. szeptember 03-án a kistérség 11 települése közül az alábbi 9 település – Biharugra, Körösnagyharsány, Kötegyán, Méhkerék, Okány, Sarkad, Sarkadkeresztúr, Újszalonta, Zsadány települések – megalapította a Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (továbbiakban: Kft.), mely a Sarkadi Kistérségi Járóbeteg–Szakellátó Központ (5720 Sarkad, Béke sétány 6.) létrehozását és működtetését végzi.
A Támogatási Szerződés 2008. november 19-én került megkötésre. A projekt létrehozására megítélt támogatás 936.843.874 Ft, melyet a kistérség települései részéről 49.680.000 Ft önerő biztosításával kellett kiegészíteni.
2A Kft. a „Kistérségi Járóbeteg – Szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” című uniós pályázat alapján 2011. szeptember 01-én kezdte meg működését, mint Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ. A pályázat megvalósítása érdekében létrehozott fejlesztései megállapodáshoz a sarkadi kistérségből kilenc település (Biharugra, Körösnagyharsány, Kötegyán, Méhkerék, Okány, Sarkad, Sarkadkeresztúr, Újszalonta és Zsadány) csatlakozott, ezért a pályázatban ezek a települések voltak megjelölve ellátási területként, de a pályázó nem zárkózott el a sarkadi kistérség további két településének, Geszt és Mezőgyán lakosainak ellátásától sem.
A Kft. ellátási területét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 2011. július 11-én kiadott határozata alapján átfedéssel állapította meg, tehát a kistérség lakossága a Kft. és a gyulai Pándy Kálmán Kórház ellátási területéhez is tartozott.
E határozat 2012. november 19-től módosítva lett, melynek következtében a Sarkadi Kistérség általános járóbeteg szakellátását a következő szakmákban: belgyógyászat, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, csecsemő-és gyermekgyógyászat, fül-orr-gégégszet, szemészet, bőr-és nemibeteg ellátás, neurológia, ortopédia, urológia, reumatológia, pszichiátria, tüdőgyógyászat, kardiológia, röntgendiagnosztika, ultrahang diagnosztika, gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápia kizárólag a Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Kft. látja el.
A 200 szakorvosi és 120 nem szakorvosi órával rendelkező, 19 szakellátást befogadó, korszerűen felszerelt új rendelő 6 szakrendelővel, diagnosztikai háttérrel (röntgen, ultrahang, labor) fizikoterápiás kezelővel, oktató helyiséggel is rendelkező rendelőintézet melynek felépítésével javult a betegek hozzáférése az egészségügyi szolgáltatásokhoz.
A lakosság ellátását egy korszerűen felszerelt 10 ágyas nappali kórház is szolgálja, kiváltva ezzel és lakosság közelivé téve a drágább, kórházi ellátások egy részét. A részleg – mint a neve is mutatja – kizárólag reggel 8.00 és 16.00 között működik, tehát éjszakai ellátásra nincs berendezkedve.
3

A Sarkadi Kistérségi Járóbeteg – Szakellátó Központban működő valamennyi szakrendelés és gondozó a Kistérség valamennyi lakosa számára igénybe vehető.
Ahol előjegyzés szükséges, ott a központi telefonszámon (06 66/ 585-800; 06 66/270-670) vagy személyesen időpont kérhető.
A betegellátáshoz minden alkalommal a következő dokumentumok szükségesek: személy igazolvány, lakcím kártya, TAJ – kártya, beutaló köteles szakrendelésekre a háziorvos által kiállított beutaló.
A létrejövő kistérségi járóbeteg-szakellátó központ célja a definitív és lakosság-közeli ellátást biztosító szolgáltatások komplex rendszerének kialakítása, melyet az egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások és tevékenységek integrációjával érünk el.
Az új intézmény tevékenységi köre:
– Járóbeteg szakellátás: heti 200 szakorvosi és 120 nem szakorvosi órában,
– Nappali kórház működtetése: 10 ágyon,
– Foglalkozás-egészségügyi szolgálat működtetése,
– Területi egészségfejlesztési és ellátás-szervezési feladatok.
Az új szolgáltató létrejöttével egy olyan egészségfejlesztési és egészség-megőrzési központ valósult meg, mely központja a népegészségügyi- és egészséges életmódra nevelő programok megvalósításának, prevenciót segítő akciók lebonyolításának, kapcsolatot teremt és színteret biztosít a területen működő egészségügyi és szociális szolgáltatók és civil szervezetek együttműködéséhez, s hozzájárul az egészségügyi kommunikáció fejlesztéséhez.

Megszakítás