Intézményünk jelenleg ZÁRVA van!

Megbízható
25,000+ Páciens által
Figyelem
minden betegünk számára
#1 számú
Szakrendelő a térségben

EFOP-1.8.20-17-2017-00031

 

Projekt bemutatása

Előzmények

A Támogató az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül EFOP-1.8.20-17 Népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett EFOP-1.8.20-17-2017-00031 azonosító számon regisztrált, 2017.08.31. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2018.03.30. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Kedvezményezett neve: Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: A mentális egészség helyi kapacitásfejlesztése a Sarkadi járásban

Projekt azonosítószám: EFOP-1.8.20-17-2017-00031

Megvalósulás helyszíne: 5720 Sarkad, Béke Sétány 6.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.06.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.12.31.

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége: 38.978.680 Ft, azaz harmincnyolcmillió-kilencszázhetvennyolcezer-hatszáznyolcvan forint.

A támogatás intenzitása: a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

Projekt részletes szakmai tartalma:

A mentális egészség helyi kapacitásfejlesztése a Sarkadi járásban” című projekt a 290/2014 (XI.26.) Kormányrendelet szerint komplex programmal fejlesztendő Sarkadi járásban valósul meg. A projektgazda a Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Kft, mely szervezet keretein belül már működik Egészségfejlesztési Iroda. Projektünkkel az EFI tevékenységét a mentálhigiénés területtel kívánjuk bővíteni. A feladatbővítést a lakosság kedvezőtlen egészségi állapota, a mentálhigiénés területen jelentkező halmozott problémák indokolják. Programunkkal hozzá kívánunk járulni a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött évek számának növekedéséhez, a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

A projekt közvetlen célcsoportjához tartoznak azok, akik a fejlesztés során kialakított szolgáltatásokat igénybe veszik, közvetlenül használják. Ennek függvényében az egyes színtér programokkal, a közösségi rendezvényekkel, a primer, secunder és tercier prevenciós programokkal a járás lakosságát kívánjuk elérni. Kiemelten kezeljük a mentális egészség szempontjából sérülékeny csoportokat, és a mentális betegségek tekintetében kockázati csoportba sorolható személyeket, a hátrányos helyzetűeket.

Terveink szerint a projekt keretében az EFI-n belül kialakítunk egy mentálhigiénés teamet, amelynek tagjai az Iroda munkatársaival és a projektgazdával összehangoltan végzik tevékenységüket. A megfelelő humánerőforrás kapacitás elérése érdekében 1 fő főállású és 2 fő félállású munkatárssal növeljük az Irodán dolgozók létszámát.

Az Iroda és az azon belül működő team feladata, hogy együttműködést alakítson ki az országos szakmai-irányításért felelős szervezettel, háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal. Szakmai támogató feladata kiterjed továbbá a szociális, az egészségügyi és a köznevelési intézmények informálására, egészségfejlesztő feladataik támogatására. Feladata továbbá, hogy a munkahelyi egészségfejlesztés jelentőségére felhívja a figyelmet, és annak kiépítésében segítséget nyújtson. A mentális egészség funkció működtetésével egyéni és csoportos tanácsadások, készségfejlesztő tréningek valósulnak meg. Az alapvető primer prevenciós tevékenységek lehetőséget nyújtanak az információk nyújtására. A program kiterjed ezen túl a szülői készségek javítására, és azokra a csoportos programokra, melyek révén a szenvedélybetegségek, a különböző krónikus betegségek, krízishelyzetek kezeléséhez az életkészség javul. Kiemelt figyelmet fordítunk a depresszió, az öngyilkosság megelőzésére, kialakulásuk esetén azok kezelésére. A program támogatja továbbá a szakmai és laikus hálózatok fejlesztését, a járásban élők egészségi állapotának monitorozását.

A program szakszerű irányítása, koordinálása érdekében 2018. június 1-től projektmenedzsment szervezet működik, a szakmai tartalmak megvalósítását pedig a szakmai vezető garantálja. A menedzsment feladata a megvalósítás irányítása mellett a kötelező nyilvánosság biztosítása, illetve a horizontális elvek érvényesítése.

A projekthez kapcsolódó kiadványok, illetve videóanyagok az Egészségfejlesztési Irodával karöltve került publikálásra, melyeket az alábbi gombok segítségével tekinthet meg:


 
 

Skip to content